Stages

Opleiding PW3

Stichting Kinderopvang Lombardijen (Kiekeboe) is een erkend leerbedrijf en opgenomen in de BPV-portal Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) onder nummer 10003517.
Er is af en toe plek voor een stagiaire van de opleiding PW3 van de opleidingen Albedacollege, Zadkine of Da Vinci (Dordrecht). Wij vinden het belangrijk om bij te dragen aan het aantal goed opgeleide pedagogisch medewerkers. Om genoeg te kunnen leren op je stageplaats, is er tijd, een stabiel team en een goede werkbegeleidster nodig op de werkvloer. Per periode bekijken wij opnieuw of wij dat voor de komende stageperiode kunnen garanderen. Wij staan bekend om ons ‘strenge’ stagebeleid. Wij verwachten 100% inzet en een goede motivatie. We gaan er vanuit dat de stagiaire zich houdt aan afspraken, opdrachten bijtijds inlevert en openstaat voor opbouwende feedback. Anderzijds mag de stagiaire van ons verwachten dat wij haar kansen bieden het vak te leren, met af en toe vallen en opstaan natuurlijk. Alleen op deze manier is het volgens ons mogelijk om uiteindelijk te voldoen aan het beroepsprofiel van pedagogisch medewerker en dit zeer verantwoordelijke werk goed te kunnen doen.

VMBO snuffelstage of beroeps-oriënterende stage.

Elk schooljaar is het mogelijk 3 keer een VMBO-leerling een snuffelstage van 1 of 2 weken aan te bieden in 1 van onze peutergroepen. Het doel hiervan is leerlingen te laten ervaren wat het werk inhoudt, zodat zij later een gerichte keus kunnen maken voor een vervolgopleiding.
Wij stellen geen hoge eisen aan deze snuffelstagiaire, maar verwachten wel dat iemand zich netjes aan de afspraken houdt en zich aanpast aan de ‘cultuur’ binnen Kiekeboe.

Vragen?

Voor de vraag naar beschikbare stageplaatsen kun je mailen naar stage@kiekeboekinderopvang.nl of bellen (niet op vrijdag)  naar Nancy Damen (stagebegeleider) of Kelly Rook, locatiemanager, tel.nr. 010-4191241.