Het verhaal van Kiekeboe

Al bijna 40 jaar kinderopvang ervaring

In 1979 startte peuterspeelzaal ’t Drempeltje in Lombardijen met opvang voor peuters van 2,5 tot 4 jaar. Twee ochtenden in de week konden peuters komen spelen met andere kinderen.

Op 1 april 1980 opende kinderdagverblijf Kiekeboe zijn deuren in de Zonnetrap. In aanvang was deze dagopvang alleen bedoeld voor kinderen van 0-2,5 jaar. Al snel werd duidelijk dat er in Lombardijen behoefte was aan meer dagopvang voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Pas in 1988 was het zover: We konden een mooi verbouwd pand betrekken in de Pliniusstraat.
Kdv Kiekeboe startte daar met twee groepen hele dagopvang en 1 Peuterspeelzaal.
In 1992 is daar een ruimte voor dagopvang bijgebouwd. Vanaf toen konden er dagelijks 32 kinderen worden opgevangen verdeeld over drie groepen.

In 2002 werd er een groot stuk aangebouwd waardoor wij konden uitbreiden met 2 groepen.

In september 2008 is PSZ 't Drempeltje, verhuisd naar OBS de Catamaran, Hierdoor kwam er een ruimte vrij in ons pand. Die ruimte konden wij goed gebruiken en na een grondige verbouwing is in november 2008 onze 6e groep gestart. In Kikker worden kinderen opgevangen van 2-4 jaar.

Omdat het hele team het belangrijk vindt dat de manier waarop wij al bijna 40 jaar kinderen opvangen gewaarborgd blijft hebben we ervoor gekozen om, na het vertrek van onze directeur Baudi Vos, in 2005, te blijven bestaan als onafhankelijke instelling. De huidige directie bestaat uit twee mensen die begonnen zijn als groepsleidster en zich in de meer dan 15 jaar dat zij werkzaam zijn bij Kiekeboe het reilen en zeilen van het dagverblijf eigen hebben gemaakt.