Oudercommissie

Elke kinderopvangorganisatie is verplicht een oudercommissie te hebben. Directie en medewerkers vinden het fijn om met ouders te praten over belangrijke onderwerpen die de kinderopvang op Kiekeboe aangaan. Ouders kunnen adviseren, hun kant van het verhaal vertellen en hebben op sommige punten zelfs verzwaard adviesrecht.

De leden van de oudercommissie hebben één of meer kinderen die gebruik maken van de opvang op Kiekeboe. De oudercommissie van Kiekeboe bestaat uit de volgende mensen:

Femke Stouten (moeder van een kind op  Kikker)
Marianne Bergrok (moeder van een kind op Dribbel en Kikker)
Shuleika Bhagola Jarbandhan (moeder van een kind op Dikkie Dik)
Suzanne Post (moeder van een kind op Kikker)
Ouafa Boudakhan (moeder van een 2 kinderen  op Dikkie Dik)

De oudercommissie stelt zich ten doel de belangen van de kinderen en de ouders van Kiekeboe zo goed mogelijk te behartigen en de ouders te vertegenwoordigen. Zij kan de directie adviseren ten aanzien van kwaliteit, wil constructief meedenken en als contactpersoon fungeren tussen ouders en directie. De oudercommissie staat open voor opmerkingen van alle ouders, maar is geen klachtencommissie. De vergaderingen van de oudercommissie zijn openbaar, ouders kunnen altijd als toehoorder een vergadering bijwonen.

Wil je ook meepraten en meedenken over het beleid van St. Kinderopvang Lombardijen? Vind je het leuk om samen met de andere leden van de oudercommissie en het managementteam er voor te zorgen dat de opvang bij kinderdagverblijf Kiekeboe voor álle kinderen goed, veilig en vooral leuk is?
Meld je dan aan als kandidaat lid. Dat kan bij de voorzitter van de oudercommissie of bij Kelly Rook, locatiemanager.

Communicatie

In de centrale hal, direct naast de directiekamer, hangt het prikbord van de oudercommissie. Hierop hangen notulen van de laatste vergadering en actuele informatie.
Als u met de oudercommissie in contact wilt komen, kunt u een e-mail sturen naar de voorzitter: Femke Stouten.

De oudercommissie hoopt natuurlijk, dat zij van hun kant af en toe ook een beroep op u mogen doen, wanneer zij bijvoorbeeld ouders willen inschakelen voor hulp, of ouders willen raadplegen.

De oudercommissie is aangesloten bij BOINK, dit is de belangenvereniging van ouders in de kinderopvang (www.boink.info).
Stichting Kinderopvang Lombardijen is ook aangesloten bij de Geschillencommissie. Net als individuele ouders kan ook de oudercommissie een klacht indienen bij de Geschillencommissie als zij het niet eens is met de werkwijze van de directie en/of de organisatie.

Kijk op de pagina tevreden/niet tevreden voor meer informatie.