KinderOpvang Toeslag

 Vrijwel alle ouders die gebruik (gaan) maken van kinderopvang kunnen via de belastingdienst een bijdrage in de kosten van de opvang vragen. Deze KinderOpvangToeslag is bedoeld voor alle ouders die werken en of studeren en hun kinderen geplaatst hebben bij een geregistreerde opvang. Kiekeboe is in dit register (het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. (LRKP))

opgenomen onder nummer 131876314.

De hoogte van de KOT is afhankelijk van een aantal factoren:

  1.  het gezamenlijk gezinsinkomen
  2. de (uur)prijs van de gekozen opvang.

Belt u gerust met het kantoor van Kiekeboe, 010-4191241. Elsbeth van Rooij helpt u graag met de berekening.

Op www.toeslagen.nl kunt u de informatie van de belastingdienst nalezen en een proefberekening maken.

Op de site van BoInk is informatie over de KOT ook in andere talen beschikbaar.
Klik hiervoor op deze link.