Kiekeboe en ouders: we doen het samen!

Kiekeboe ziet elk kind als uniek en plaatst elk kind centraal. Elk kind dat zich veilig en thuis voelt, heeft een natuurlijke behoefte om te ontdekken. Waar een kind kan spelen en ontdekken, ontwikkelt het zich op alle gebieden en begint het al vanaf de geboorte aan zijn ontdekkingstocht door het leven en de wereld.

Missie

Kiekeboe wil zorgen voor een fijne plek, waar kinderen zich zo goed thuis voelen, dat zij volledig zichzelf kunnen zijn en daardoor spelend leren. Daarmee willen we de basis leggen voor de ontwikkeling van baby’s tot zelfstandige, onbevangen peuters, die goed voorbereid zijn op de volgende stap, namelijk de stap naar de basisschool.

Pedagogisch beleid

In het pedagogisch beleid van Kiekeboe staat precies omschreven hoe de organisatie van het kinderdagverblijf in elkaar zit, hoe we willen dat er gewerkt wordt, hoe we voldoen aan alle regels uit de Wet Kinderopvang, maar vooral hoe we omgaan met onze kinderen en hoe de dagen er op Kiekeboe uit zien.

We willen dat kinderen een goede band opbouwen met de vaste pedagogisch medewerkers. Hierdoor krijgen zij vertrouwen, durven ze steun te zoeken en zich te laten troosten, hebben zij plezier in het omgaan met anderen.
Het functioneren in een groep met andere kinderen geeft het gevoel erbij te horen, het leert anderen aanvoelen en rekening te houden met elkaars gevoelens. Elkaar imiteren, samen spelen, initiatief nemen en volgen, bijdragen aan het geheel van de groep…..het is een belangrijk onderdeel in de sociale ontwikkeling van een kind. Er wordt op Kiekeboe aandacht besteed aan plezier in bewegen, plezier in zintuiglijke ervaringen als voelen, ruiken, horen, proeven en zien en aan leren ‘zelf doen’. Bij dit alles is er volop ruimte voor de ontwikkeling van de spraak en taal; zelfs de allerjongste kinderen hebben vaardigheden om zichzelf kenbaar te maken, door geluidjes, gebaren, kijken, oogcontact.
Op Kiekeboe wordt gebruik gemaakt van de Voorschoolmethode Uk&Puk. Deze methode ondersteunt de pedagogisch medewerkers in hun werk en zorgt ervoor dat de kinderen spelenderwijs nog meer aangeboden krijgen op het gebied van ‘spraak/taal’, ‘ontluikende rekenvaardigheden’, ‘motorische vaardigheden’ en ‘spraak/taalontwikkeling’.
(Wie het hele pedagogisch beleid van Kiekeboe wil lezen, kan er naar informeren op kantoor bij de directie.)

Kiekeboe en ouders: we doen het samen!

Een stukje thuis, dat is wat Kiekeboe wil zijn; ouders delen de zorg en de opvoeding van hun kind met ons, wij nemen het van ouders over zodra zij hun kind bij ons op het dagverblijf brengen. Wij vinden het dan ook van groot belang om met alle ouders goed contact te hebben en elkaar te leren kennen. Graag horen wij van ouders hoe het thuis is gegaan met hun kind en wij willen ook graag vertellen hoe de dag op Kiekeboe is verlopen. Wij kunnen niet alle gewoontes die ouders thuis met hun kind hebben overnemen, want wij hebben te maken met de opvang van een groep kinderen en hebben pedagogisch onderbouwde opvattingen over de omgang met en de benadering van kinderen. Maar we willen altijd met ouders in gesprek blijven, want dat het met elk kind goed gaat, is iets dat ouders en Kiekeboe samen willen!