Om te bepalen of een kind wel of niet naar de kinderopvang kan is er door verschillende organisaties, waaronder BOinK en het ministerie van Volksgezondheid een leidraad ontwikkeld, de zogenaamde Beslisboom.

De beslisboom wordt regelmatig aangepast als er nieuwe inzichten of maatregelen zijn.

Als er toch twijfels zijn, bel dan met de pedagogisch medewerksters van de groep om te overleggen.