Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft antwoord op veel gestelde vragen en antwoorden.

Via deze link kunt u deze lijst nalezen.

Ook op de site van BOINK en op de site van de Branchevereniging Kinderopvang kunt u deze en andere informatie nalezen.